Zmiany przystankowe


10.10.2009

Przywrócenie przystanków:
 • OKOPOWA 04,
 • ROGALIŃSKA 03,
 • DT WOLA 03 04 06.
Likwidacja przystanków:
 • PŁOCKA 52
 • Dla linii 410  MŁYNARSKA 01 i 02
 • Dla linii 422  OKOPOWA 02

od 19.09.2009

Przywrócenie funkcjonowania przystanków:
 • POWĄZKOWSKA 03, 04;
 • NISKA 03, 04;
 • CM.ŻYDOWSKI 03, 04;
 • DZIELNA 02;
 • ŻYTNIA 01, 02;  
 • OKOPOWA 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08;
 • MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 05, 06;
 • RONDO DASZYŃSKIEGO 05;
 • DT WOLA 03, 04, 06;
 • ROGALIŃSKA 03.
 • PŁOCKA-SZPITAL 03;
 • MŁYNARSKA 01;
 • LESZNO 01;
 • DT WOLA 02;
 • PL. ZAWISZY 12
Likwidacja przystanków:
 •  
 •  PL. ZAWISZY 60;
 • OKOPOWA 51 i 55;
 • ŻYTNIA 51 i 52;
 • DZIELNA 52;
 • RONDO RADOSŁAWA 51 i 53
Uruchomienie przystanków:
 • Dla linii 422 i 520 uruchomiony zostaje tymczasowy przystanek autobusowy PŁOCKA 52 (jako stały)
 • Dla linii 410 dodatkowo uruchomione zostają przystanki MŁYNARSKA 01 i 02 oraz przestaje obowiązywać przystanek LESZNO 02.
 • Dla linii 422 dodatkowo zostaje uruchomiony przystanek OKOPOWA 02 (jako stały).

od 01.09.2009

Przywrócenie funkcjonowania przystanków:

 • DW. WILEŃSKI 08, 09, 10, 11;
 • STARE MIASTO 03, 04;
 • PARK PRASKI 03, 04;
 • METRO RATUSZ ARSENAŁ 09, 10;
 • KINO FEMINA 06;
 • KAWĘCZYŃSKA BAZYLIKA 01, 02, 03;
 • WOJNICKA 01, 02;
 • ZAJEZDNIA PRAGA 01, 02.

od 03.08.2009

Zawieszenie funkcjonowania przystanków
 • PŁOCKA-SZPITAL 03
 • MŁYNARSKA 01
 • LESZNO 01
 • DT WOLA 02, 03, 04, 06
 • OKOPOWA 01, 02, 05 i 06
 • PL. ZAWISZY 12
 • POWĄZKOWSKA 03, 04;
 • NISKA 03, 04;
 • CM.ŻYDOWSKI 03, 04;
 • DZIELNA 02;
 • ŻYTNIA 01, 02;
 • OKOPOWA 04, 07, 08;
 • MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 05, 06;
 • RONDO DASZYŃSKIEGO 05;
 • DT WOLA 03, 04, 06;
 • ROGALIŃSKA 03.
Przywrócenie funkcjonowania przystanków
 • KINFO FEMINA 03, 09 i 010
 • STAWKI 06;
 • ANIELEWICZA 05, 06;
 • NOWOLIPKI 05, 06;
 • KINO FEMINA 09, 10;
 • HALA MIROWSKA 03, 04;
 • RONDO ONZ 04.

  Likwidacja przystanków
 • KINO FEMINA 54, 59 i 60
 • DW. CENTRALNY 60
 • STAWKI, NOWOLIPKI, HALA MIROWSKA (dla linii 510)

  Uruchomienie przystanków
 • PL. ZAWISZY 60 - jako stały dla linii 100, 150, 159, 501 i warunkowy dla linii N91;
 • OKOPOWA 51 - jako stały dla linii 171, 190, 410, 520, 522, Z-2, Z-5 i warunkowy dla linii N42 i N91;
 • OKOPOWA 55 - jako stały dla linii Z-5 i warunkowy dla linii N91;
 • PŁOCKA-SZPITAL 53 - jako stały dla linii Z-2;
 • ŻYTNIA 51 - jako stały dla linii Z-5 i warunkowy dla linii N91;
 • ŻYTNIA 52 - jako stały dla linii Z-5 i warunkowy dla linii N91;
 • DZIELNA 52 - jako stały dla linii Z-5 i warunkowy dla linii N91;
 • RONDO "RADOSŁAWA" 51 - jako stały dla linii 510 i warunkowy dla linii N12, N46 i N62
 • RONDO "RADOSŁAWA" 53 - jako "dla wysiadających" dla linii Z-5.
 • DT WOLA 52;
 • ROGALIŃSKA 52, 53.


od 03.08.2009

Zawieszenie funkcjonowania przystanków
 • ANIELEWICZA 05, 06
 • NOWOLIPKI 05, 06
 • KINO FEMINA 05, 09, 10
 • HALA MIROWSKA 03, 04
 • RONDO ONZ 04
 • STAWKI 06
 • WOLA-RATUSZ 03, 04
 • OKOPOWA 03
 • KINO FEMINA 03

Przywrócenie funkcjonowania przystanków
 • DT WOLA 06
 • MAJAKOWSKIEGO 03, 04
 • MŁYNARSKA 03, 04
 • MAGISTRACKA 01, 02 (dotyczy tramwajów)
 • DŁUGOSZA 01, 02 (dotyczy tramwajów)
 • DEOTYMY 01, 02 (dotyczy tramwajów)
 • MŁYNÓW 03, 04 (dotyczy tramwajów)
 • DALIBORA 01, 02 (dotyczy tramwajów)
 • WAWRZYSZEWSKA 03,04 (dotyczy tramwajów)
 • KOŁO 02
 • KOŁO 04 (jako krańcowy dla linii 129)
 • KOŁO 05 (jako stały dla linii 167 i na żądanie dla N45 i N95)
 • PL.BANKOWY 02
 • KRÓLEWSKA 04

Likwidacja przystanków
 • MŁYNÓW 55
 • KOŁO 55
 • MURANÓW 56
 • MURANOWSKA 58
 • ZACHĘTA 54
 • KRÓLEWSKA 54
 • METRO POLITECHNIKA 60.
 • PŁOCKA 52
 • KRÓLEWSKA 54
 • MŁYNARSKA (dla linii 410)
 • BUKOWIŃSKA, MALCZEWSKIEGO, MORSKIE OKO, RAKOWIECKA, HOŻA (dla linii 505)
 • HOŻA, METRO ŚWIĘTOKRZYSKA, KRÓLEWSKA (dla linii 520 i 522)

Uruchomienie przystanków
 • DW. CENTRALNY 60 - jako krańcowy dla linii Z-4
 • KINO FEMINA 55 - jako stały dla linii 171, 190, 410, 520, 522, Z-2 oraz jako warunkowy dla linii N42;
 • KINO FEMINA 59 - jako stały dla linii 510 i Z-4 oraz jako warunkowy dla linii N12, N46 i N62
 • KINO FEMINA 60 - jako stały dla linii 510 i Z-4 oraz jako warunkowy dla linii N12, N46 i N62
 • RONDO "RADOSŁAWA" 54 - obowiązujący jako krańcowy dla linii 500.
 • PL. GRUNWALDZKI 01 i 02; STAWKI 01 i 02; NOWOLIPKI 01 i 02; HALA MIROWSKA 01 i 02 dla linii 510

Inne zmiany

Tymczasowy przystanek KINO FEMINA 54 zostaje przesunięty w nową lokalizację (70m w kierunku ul. Żelaznej). Jednocześnie zaczyna on obowiązywać na trasie linii Z-2.


od 10.05.2009

Przywrócenie funkcjonowania przystanków:
 
 • DT WOLA 03 i 04
 • OKOPOWA 04

Zawieszenie funkcjonowania przystanków:
 
 • KINO FEMINA 06
 • BIELAŃSKA 01
 • METRO RATUSZ ARSENAŁ 03, 04, 05, 09, 10, 56 i 72
 • PL. BANKOWY 02, 07 i 08
 • MURANOWSKA 08
 • MURANÓW 05 i 06
 • KRÓLEWSKA 05 i 06
 • METRO ŚWIĘTORZYSKA 05 i 06
 • CENTRUM 07 i 08
 • HOŻA 03 i 04
 • PL.KONSTYTUCJI 05 i 06
 • PL.ZBAWICIELA 03

Uruchomienie przystanków:
 
 • METRO RATUSZ ARSENAŁ 55 - jako stały dla linii 190, 390, Z-1, Z-2, jako warunkowy dla linii N21 i N71.
 • KINO FEMINA 54 - jako stały dla linii: 171, 190, 410, 520, 522, E-2, Z-1, jako warunkowy dla linii N42.
 • MURANÓW 56 - jako stały na trasie linii 127 i Z-3.
 • MURANOWSKA 51 i 58 - jako stały dla linii Z-3
 • METRO POLITECHNIKA 60 - jako krańcowy dla linii Z-3
 • ZACHĘTA 54 - jako krańcowy dla linii 410

Zmiany przystankowe:
 
 • Dla linii 107, 111, 127 i N41 w zespole PL. BANKOWY zamiast przystanku 02 będzie obowiązywał przystanek 04.
 • Na trasie linii 505 zostają uruchomione przystanki (jako stałe): HOŻA 01 i 02; RAKOWIECKA 01 i 02; MORSKIE OKO 01 i 02; MALCZEWSKIEGO 01 i 02; BUKOWIŃSKA 01 i 02.
 • Na trasach linii 520 i 522 zostają uruchomione przystanki (jako stałe): HOŻA 01 i 02; METRO ŚWIĘTOKRZYSKA 01 i 02; KRÓLEWSKA 01 i 02.
 • Na trasie linii 114 (jadącej w kierunku krańca MŁOCINY-UKSW) w zespole PL. WILSONA przestaje obowiązywać przystanek 18.
 • Na trasie linii 390 w zespole OKOPOWA przystanek 05 będzie obowiązywał jako "dla wysiadających", natomiast przystanek 01 będzie obowiązywał jako "dla wsiadających".


od 12.04.2009
 
 • Dla linii 410, 520 i 522 uruchomiony zostaje przystanek OKOPOWA 01 jako stały
 • Dla linii 520 i 522 uruchomiony zostaje przystanek OKOPOWA 01 jako stały
 • Zawieszenie przystanków DT WOLA 03, DT WOLA 04 i OKOPOWA 04

 
od 19.03.2009
 
Dla linii 520 uruchamia się dodatkowe przystanki DT WOLA i PŁOCKA

od 18.03.2009
 
 • Dla linii 390 kraniec OKOPOWA zostaje przeniesiony z przystanku 06 na 05
 • Dla linii Z-1 i Z-2 przystanek DW. WILEŃSKI 06 zmienia charakter z przystanku dla wysiadających na stały
 • Dla linii Z-1 i Z-2 przystanek DW. WILEŃSKI 53 zmienia charakter z przystanku dla wsiadających na krańcowy
 • Dla linii Z-1 i Z-2 uruchamia się przystanek INŻYNIERSKA 02 obowiązujący jako stały.


od 17.03.2009

Uruchomienie przystanku PL. BANKOWY 04 jako stały dla linii 410
Uruchomienie przystanku MŁYNARSKA jako warunkowy dla linii 410


od 15.03.2009

Zawieszenie funkcjonowania przystanków:
 • STARE MIASTO 01, 02, 03 i 04
 • PARK PRASKI 03 i 04
 • DW. WILEŃSKI 08, 09, 10 i 11
 • DT WOLA 06
 • MŁYNARSKA 03 i 04
 • DŁUGOSZA 01 i 02
 • MŁYNÓW 03 i 04
 • WAWRZYSZEWSKA 03 i 04
 • MAJAKOWSKIEGO 03 i 04
 • MAGISTRACKA 01 i 02 (tylko dla tramwajów)
 • DEOTYMY 01 i 02 (tylko dla tramwajów)
 • DALIBORA 01 i 02 (tylko dla tramwajów)
 • KOŁO 02 i 04.
 • BIELAŃSKA 01 (krańcówy dla linii 410)
 • STARE MIASTO 51 i 52 (stały dla linii 190, 390, Z-1 i Z-2, na żądanie dla linii N11, N21, N61 i N71)
 • METRO RATUSZ ARSENAŁ 56 (stały dla linii 410)
 • DW. WILEŃSKI 53 (krańcowy dla linii Z-1 i Z-2
 • PŁOCKA 52 (stały dla linii 522 i Z-1, na żądanie dla linii N42)
 • KOŁO 55 (stały dla linii 167 i na żądanie dla linii N45 i N95
 • MŁYNÓW 55 (stały dla linii Z-1)
 • MAGISTRACKA 01 i 02 (w lokalizacji przystanków tramwajowych dla linii Z-1 i na żądanie dla linii N45 i N95)
 • DEOTYMY 01 i 02 (w lokalizacji przystanków tramwajowych dla linii Z-1 i na żądanie dla linii N45 i N95)
 • DALIBORA 01 (w lokalizacji przystanków tramwajowych dla linii Z-1)
 • DALIBORA 02 (na żądanie dla linii N45 i N95) Zmiany przystankowe:
 • Dla linii 129 w zespole KOŁO obowiązuje przystanek 05 zamiast 04
 • Dla linii 135 w zespole DW. WILEŃSKI obowiązuje przystanek 13 zamiast 04
 • Dla linii 160 przystanek OKRZEI zmienia charakter ze stałego na warunkowy
 • Dla linii 171 i 190 obowiązuje dodatkowy przystanek OKOPOWA 01 jako stały

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Poprawiony (niedziela, 13 czerwca 2010 20:53)