HISTORYCZNE LINIE AUTOBUSOWE W WARSZAWIE

Linię 459 można określić mianem wybitnie okresowej, bowiem pojawiała się i znikała. Uruchomiona została 6 października 1980 na trasie Jana Olbrachta - Torwar, a właściwie przekształcona z linii 359, wspomagającej 159 na najbardziej wykorzystywanym odcinku. Następnie 29 marca 1981 roku na skutek postulatów pasażerów została ponownie przekształcona w 359. Po niespełna trzech latach, w grudniu 1983 raz jeszcze 359 przekształcono w 459 z jednoczesnym przedłużeniem trasy z Torwaru do krańca Kierbedzia. Ostatnia zmiana numeracji i charakteru linii ze zwykłej w przyspieszoną była na tyle trwała, że 459 jeździło prawie 8 lat na niezmienionej trasie. Linia przetrwała transformację ustrojową i ostatecznie została zlikwidowana w dniu 26 września 1991 roku. I tym razem tradycji stało się zadość, bowiem 459 zostało przekształcone ponownie w 359. Linię 459 obsługiwały zakłady: R-6 "Redutowa", oraz R-9 "Chełmska".

LINIA PRZYSPIESZONA, OKRESOWA KURSUJĄCA W DNI ROBOCZE W GODZINACH SZCZYTU

1456-459
ulica Kasprzaka
06.1991
 
Foto: Piotr Nodzykowski
Poniżej zamieszczone są przebiegi tras linii 459

Trasa z 06.10.1980

Jana Olbrachta - Redutowa - Kasprzaka - (z powrotem: Kasprzaka - Ordona - Wolska - Redutowa) - Prosta - Towarowa - plac Zawiszy - Koszykowa - Piękna - Myśliwiecka - Łazienkowska - Torwar

Trasa z 11.1983

Koło - Obozowa - Ciołka - (z powrotem: Ciołka - Newelska - Księcia Janusza) - Górczewska - Olbrachta - Redutowa - Kasprzaka - (z powrotem: Kasprzaka - Ordona - Wolska - Redutowa) - Prosta - Towarowa - plac Zawiszy - Koszykowa - Piękna - Myśliwiecka - Łazienkowska - Czerniakowska - Chełmska - Bobrowiecka - Teresińska - Kierbedzia (z powrotem: Bobrowiecka)Wykaz przystanków z ostatniej trasy
STAN KRAŃCÓW (na początku kursowania)


STAN KRAŃCÓW (pod koniec kursowania)_______________________ _______________________
Poprzednia__________________Powrót___________________Następna

31.07.2000 autor: P.B. Jezierski